Wartości dla mocy minimalnej
Czas pracy podajnika: s
Czas przerwy podajnika: s
Bieg nadmuchu:
Wartości dla mocy maksymalnej
Czas pracy podajnika: s
Czas przerwy podajnika: s
Bieg nadmuchu: