Innowacje technologiczne


Informujemy, iż firma MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy VENMA poprzez wdrożenie wyników prac B+R” dofinansowany w ramach w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.                Wniosek o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-1720/19.

Głównym celem projektu jest uruchomienie produkcji innowacyjnych kotłów z palnikiem na pellet  o podwyższonej sprawności spalania dzięki wdrożeniu technologii „UNIKALNA KONSTRUKCJA PALNIKA ORAZ KOMORY PALENISKA”.

Jednym z efektów projektu będzie podwyższenie konkurencyjności Firmy na skutek wdrożenia do oferty innowacyjnych kotłów z palnikiem na pellet  o podwyższonej sprawności spalania .

Całkowita wartość projektu to:  6 062 800,00 PLN.

Wartość kosztów kwalifikowanych:  6 012 800,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:  4 208 960,00 PLN.Internacjonalizacja MŚP


Informujemy, że VENMA Natalia Mączka realizuje projekt pn. "WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Nazwa Beneficjenta: Venma Natalia Mączka.

Nazwa projektu: "WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH”.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów na rynki: niemiecki, francuski i włoski.

Dofinansowanie projektu z UE: 397 800 PLN